Zanim wypełnisz poniższy formularz koniecznie przeczytaj regulamin pielgrzymki wraz z jego najnowszymi zmianami oraz politykę prywatności 

Imię i nazwisko

Adres email

Kraj

Kod pocztowy

Miejscowość

Adres zamieszkania

Telefon kontaktowy

Kogo zawiadomić w razie potrzeby

Będę brała/brał udział w całej pielgrzymce

Jeśli nie, to od kiedy do kiedy włącznie

oraz (zaznaczyć w przypadku ponownego dołączenia)

Jestem:
uczniemstudentem

Zamawiam autobus powrotny (Jasna Góra - Warszawa Radość)

Zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem Pielgrzymki wraz z jego najnowszymi zmianami i zobowiązuję się go przestrzegać

Wyrażam zgodę na zbieranie, przechowywanie oraz przetwarzanie moich danych osobowych w celu zapisania na XXVI Pieszą Międzynarodową Pielgrzymkę Tradycji Katolickiej na Jasną Górę oraz wysyłania informacji drogą e-mailową i pocztową

Odpłatność dla osób pielgrzymujących całą drogę:

   • osoby dorosłe — 380 zł
   • studenci         — 280 zł
   • uczniowie       — 190 zł 

Odpłatność za jeden dzień (dla osób pielgrzymujących część drogi):

   • osoby dorosłe — 35 zł
   • studenci         — 25 zł
   • uczniowie       — 20 zł

Opłata za uczestnictwo zawiera m.in. koszty wyżywienia 3 razy dziennie.

Odpłatność za autobus powrotny (Jasna Góra – Warszawa):

   • przejazd dla jednej osoby — 60 zł

Istnieje możliwość powrotu do Warszawy podstawionym autobusem 14 sierpnia około godziny 15:00

Opłaty prosimy przelać przed pielgrzymką w całości na konto: Fundacja o. Damiana de Veuster, mBank 55 1140 1977 0000 3015 3900 1010 (w tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko Pielgrzyma oraz czy jest to osoba dorosła, student albo uczeń) lub wpłacić w dniu wyjścia podczas zdawania bagażu.

Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w pielgrzymce od samego początku, tj. od 4 sierpnia, są proszone o zadeklarowanie, którego dnia dołączą do grupy. Osoby, które nie zapiszą się w podanym terminie, nie będą mogły dołączyć do pielgrzymki na trasie. Osoby, które nie mogą iść w pielgrzymce, zapraszamy do Grupy Duchowej.

Informacja dla Pielgrzymów biorących pod swoją opiekę osoby niepełnoletnie na czas trwania Pielgrzymki:

   • Poniższe oświadczenie o zgodzie na udział dziecka w Pielgrzymce należy wypełnić i złożyć na ręce organizatorów w dniu rozpoczęcia pielgrzymki lub w dniu, w którym niepełnoletni Pielgrzym dołącza do pielgrzymki (Oświadczenie konieczne w przypadku braku obecności prawnych Opiekunów na Pielgrzymce).