Informacja dla Pielgrzymów biorących pod swoją opiekę osoby niepełnoletnie na czas trwania Pielgrzymki:

  • Poniższe oświadczenie o zgodzie na udział dziecka w Pielgrzymce należy wypełnić i złożyć na ręce organizatorów w dniu rozpoczęcia pielgrzymki lub w dniu, w którym niepełnoletni Pielgrzym dołącza do pielgrzymki (Oświadczenie konieczne w przypadku braku obecności prawnych Opiekunów na Pielgrzymce).

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH