Odpłatność dla osób pielgrzymujących całą drogę:

  • osoby dorosłe — 400 zł
  • studenci         — 300 zł
  • uczniowie       — 200 zł

Odpłatność za jeden dzień (dla osób pielgrzymujących część drogi):

  • osoby dorosłe — 40 zł
  • studenci         — 30 zł
  • uczniowie       — 20 zł

Opłata za uczestnictwo zawiera m.in. koszty wyżywienia 3 razy dziennie.

Istnieje możliwość powrotu do Warszawy podstawionym autobusem 14 sierpnia około godziny 15:00

Odpłatność za autobus powrotny (Jasna Góra – Warszawa):

  • przejazd dla jednej osoby — 80 zł

Sposób płatności:

Opłaty prosimy przelać w terminie do 31 lipca w całości na konto: Fundacja o. Damiana de Veuster, numer konta 26 1600 1462 1880 2446 6000 0001 (w tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko Pielgrzyma oraz czy jest to osoba dorosła, student albo uczeń).

Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w pielgrzymce od samego początku, tj. od 4 sierpnia, są proszone o zadeklarowanie, którego dnia dołączą do grupy. Osoby, które nie zapiszą się w podanym terminie, nie będą mogły dołączyć do pielgrzymki na trasie. Osoby, które nie mogą iść w pielgrzymce, zapraszamy do Grupy Duchowej.

Informacja dla Pielgrzymów biorących pod swoją opiekę osoby niepełnoletnie na czas trwania Pielgrzymki:

  • Poniższe oświadczenie o zgodzie na udział dziecka w Pielgrzymce należy wypełnić i złożyć na ręce organizatorów w dniu rozpoczęcia pielgrzymki lub w dniu, w którym niepełnoletni Pielgrzym dołącza do pielgrzymki (Oświadczenie konieczne w przypadku braku obecności prawnych Opiekunów na Pielgrzymce).