Odpłatność dla osób pielgrzymujących całą drogę:

  • osoby dorosłe — 380 zł
  • studenci         — 280 zł
  • uczniowie       — 190 zł

Odpłatność za jeden dzień (dla osób pielgrzymujących część drogi):

  • osoby dorosłe — 35 zł
  • studenci         — 25 zł
  • uczniowie       — 20 zł

Opłata za uczestnictwo zawiera m.in. koszty wyżywienia 3 razy dziennie.

Odpłatność za autobus powrotny (Jasna Góra – Warszawa):

  • przejazd dla jednej osoby — 60 zł

Istnieje możliwość powrotu do Warszawy podstawionym autobusem

Opłaty prosimy przelać przed pielgrzymką w całości na konto: Fundacja o. Damiana de Veuster, mBank 55 1140 1977 0000 3015 3900 1010 (w tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko Pielgrzyma oraz czy jest to osoba dorosła, student albo uczeń) lub wpłacić w dniu wyjścia podczas zdawania bagażu.

Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w pielgrzymce od samego początku, tj. od 4 sierpnia, są proszone o zadeklarowanie, którego dnia dołączą do grupy. Osoby, które nie zapiszą się w podanym terminie, nie będą mogły dołączyć do pielgrzymki na trasie. Osoby, które nie mogą iść w pielgrzymce, zapraszamy do Grupy Duchowej.

Informacja dla Pielgrzymów biorących pod swoją opiekę osoby niepełnoletnie na czas trwania Pielgrzymki:

  • Poniższe oświadczenie o zgodzie na udział dziecka w Pielgrzymce należy wypełnić i złożyć na ręce organizatorów w dniu rozpoczęcia pielgrzymki lub w dniu, w którym niepełnoletni Pielgrzym dołącza do pielgrzymki (Oświadczenie konieczne w przypadku braku obecności prawnych Opiekunów na Pielgrzymce).