Podczas 28 Pielgrzymki wprowadza się konieczne zmiany w Regulaminie Pielgrzymki. Obowiązują podczas tegorocznej Pielgrzymki pod karą skreślenia z listy uczestników. Reszta Regulaminu pozostaje bez zmian. Po zapoznaniu się ze zmianami pielgrzym jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze zmianami i stosowania ich podczas przemarszu. Poniżej nowe zasady:

1.Pielgrzymka

  1. Pielgrzymka wyrusza 4 sierpnia z Warszawy Radości, z kościoła Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i zmierza na Jasną Górę, dokąd przybywa 14 sierpnia i kończy się uroczystą modlitwą przed cudownym obrazem.

2.Porządek na noclegu

  1. Pielgrzymi nie nocują w szkołach ani w domach. Każdy pielgrzym musi mieć obowiązkowo swój własny namiot. Pielgrzym zobowiązany jest do samodzielnego zadbania o rozbijanie i składanie swojego namiotu w porze wieczornej i porannej. Pielgrzym próbujący znaleźć nocleg oraz mycie w domach na własną rękę będzie automatycznie wykluczony z pielgrzymki.
  2. Noclegi odbywają się tylko pod namiotami, niezależnie od pogody, na całej trasie chyba, że Kierownik Pielgrzymki zdecyduje inaczej.
  3. Na wyposażeniu Pielgrzymki będą dostępne prowizoryczne kabiny do mycia się.

3.Warunki uczestnictwa w Pielgrzymce

  1. Dołączenie na trasie do pielgrzymki jest możliwe. Osoby, które chcą dołączyć muszą to zgłosić w formularzu zapisowym (data i miejsce). W dzień dołączenia prosi się o kontakt z Kwatermistrzem. Kwatermistrz wydaje znaczki Pielgrzymkowe dla osób które uiściły opłatę za Pielgrzymkę. 
  2. Samochody prywatne Pielgrzymów nie mogą towarzyszyć Pielgrzymce.
  3. Warunkiem koniecznym uczestnictwa jest świadomość o własnym zdrowiu. Trzeba być zdrowym i wystarczająco silnym fizycznie jak i psychicznie, aby wytrzymać warunki noclegów w namiotach i braku możliwości korzystania z łazienek u zaprzyjaźnionych gospodarzy na noclegach.