W związku z aktualnymi warunkami wprowadza się konieczne zmiany w Regulaminie Pielgrzymki. Obowiązują podczas tegorocznej Pielgrzymki pod karą skreślenia z listy uczestników. Reszta Regulaminu pozostaje bez zmian. Po zapoznaniu się ze zmianami pielgrzym jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze zmianami i stosowania ich podczas przemarszu. Poniżej nowe zasady:

1.Pielgrzymka

  1. Pielgrzymka wyrusza 4 sierpnia z Warszawy Radości, z kościoła Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i zmierza na Jasną Górę, dokąd przybywa 14 sierpnia i kończy się uroczystą modlitwą przed cudownym obrazem.

2.Porządek na noclegu

  1. Pielgrzymi nie nocują w szkołach ani w domach. Każdy pielgrzym musi mieć obowiązkowo swój własny namiot. Pielgrzym zobowiązany jest do samodzielnego zadbania o rozbijanie i składanie swojego namiotu w porze wieczornej i porannej. Pielgrzym próbujący znaleźć nocleg oraz mycie w domach na własną rękę będzie automatycznie wykluczony z pielgrzymki.
  2. Noclegi odbywają się tylko pod namiotami, niezależnie od pogody, na całej trasie chyba, że Kierownik Pielgrzymki zdecyduje inaczej.
  3. Na wyposażeniu Pielgrzymki będą dostępne prowizoryczne kabiny do mycia się.

3.Warunki uczestnictwa w Pielgrzymce

  1. Wszyscy pielgrzymi muszą podpisać odpowiednie dokumenty, co do stanu zdrowia oraz, że zgadzają się ze zmianami wprowadzonymi w Regulaminie.
  2. Jeżeli pielgrzym będzie miał objawy choroby podczas przemarszu, musi wrócić do domu.
  3. Każdy pielgrzym musi mieć przy sobie coś do zakrycia ust i nosa.
  4. Dołączenie na trasie do pielgrzymki jest możliwe. Osoby, które chcą dołączyć mogą to zgłosić w formularzu zapisowym (data i miejsce). W przeddzień dołączenia prosi się o kontakt z Kierownikiem Pielgrzymki.
  5. Warunkiem koniecznym uczestnictwa jest świadomość o własnym zdrowiu. Trzeba być zdrowym i wystarczająco silnym fizycznie jak i psychicznie, aby wytrzymać warunki noclegów w namiotach i braku możliwości korzystania z łazienek u zaprzyjaźnionych gospodarzy na noclegach.