Szanowni Państwo!


Piesza Międzynarodowa Pielgrzymka Tradycji Katolickiej do Częstochowy w ostatnich latach bardzo szybko się rozwija, podobnie jak inne dzieła apostolskie Bractwa Św. Piusa X. W roku 2020 Pielgrzymka liczyła 150 pielgrzymów, a w roku 2023 blisko 300 pątników nie licząc księży i wszystkich służb pielgrzymkowych. Napełnia nas to wielką radością i dziękujemy Niepokalanej za to wielkie błogosławieństwo dla Tradycji Katolickiej w Polsce. Wraz ze wzrostem liczby pielgrzymujących czcicieli Niepokalanej wzrastają również potrzeby w zakresie organizacji pielgrzymki, o czym sami pątnicy mogą się przekonać na własnej skórze.


W ubiegłym roku nasz wielki samochód bagażowy nie mógł zmieścić bagaży wszystkich pielgrzymów. Stąd potrzeba wynajęcia drugiego dużego samochodu bagażowego.


Niektóre bazy noclegowe są już zbyt szczupłe, aby pomieścić wszystkich pielgrzymów wraz z całym zapleczem. Musimy wynajmować kolejne place na pola namiotowe, a place te trzeba wyposażyć w pielgrzymkowe urządzenia sanitarne. Wymusza to na nas zwiększenie liczby toalet i pryszniców. Na tegorocznej pielgrzymce chcielibyśmy udostępnić pielgrzymom po osiem toalet i pryszniców.


Musimy uruchomić drugą kuchnię, ponieważ jedna ekipa nie poradzi już sobie z zapewnieniem posiłków dla wciąż rosnącej rzeszy pątników. W tym celu trzeba zakupić wyposażenie kuchni (odpowiednią przyczepę mamy).


Przepisy ruchu drogowego wymuszają na nas podzielenie pielgrzymki na dwie grupy, albo ograniczenie liczby pielgrzymów do 200 osób, ale wszyscy dobrze wiemy, że to drugie rozwiązanie nie służy dobru dusz i nie może być brane pod uwagę. Wynika z tego konieczność wyposażenia obu grup w nagłośnienie. Chcielibyśmy, aby obie grupy miały po trzy tuby, co zapewniłoby równomierne nagłośnienie i pracę poszczególnych tub z mniejszą głośnością. Przydałaby się również jedna tuba zapasowa.


Aby służba porządkowa mogła zapewnić bezpieczeństwo przemarszu obu grup na drogach, musi zostać poszerzona o dodatkowe osoby, które muszą przejść odpłatny kurs i uzyskać stosowne uprawnienia państwowe. Nowych członków służby porządkowej musimy wyposażyć w niezbędny sprzęt i odpowiednie środki łączności.


Zaradzenie tym wszystkim potrzebom wiąże się ze znacznymi kosztami, które nawarstwiły się w związku z koniecznością podziału pielgrzymki na dwie grupy. Chociaż zdecydowaliśmy się podnieść opłaty za udział w pielgrzymce, to niestety nie poradzimy sobie z poniesieniem kosztów organizacyjnych z powodu wzrostu cen paliwa, gazu i żywności. Dlatego już teraz prosimy Państwa o hojność i pomoc w rozbudowie zaplecza pielgrzymki. Ponieważ nie chcemy uruchamiać odrębnego rachunku na potrzeby pielgrzymki, co dodatkowo podwyższyłoby jeszcze koszty organizacji pielgrzymki, prosimy o wpłaty na ogólne konto Fundacji o. Damiana de Veuster z dopiskiem “30. Pielgrzymka”


Za wszystkie wpłaty serdecznie dziękujemy i obiecujemy modlitwę!