Formularz zapisowy

  Imię

  Nazwisko

  Jestem:

  Zapisuję się do grupy:

  *ta opcja ułatwi Organizatorom stworzyć dwie równe liczebnie grupy

  Będę brała/brał udział w całej pielgrzymce:

  Jeśli nie będę brała/brał udział w całej pielgrzymce, to od kiedy do kiedy włącznie:

  od do

  do pielgrzymki dołączę na bazie noclegowej:

  oraz ponownie dołączę do pielgrzymki (zaznaczyć w przypadku ponownego dołączenia, od kiedy do kiedy):

  od do

  oraz ponownie dołączę do pielgrzymki na bazie noclegowej (zaznaczyć w przypadku ponownego dołączenia):

  Telefon kontaktowy

  Adres email

  Adres zamieszkania

  Kod pocztowy

  Miejscowość

  Kraj

  Kogo zawiadomić w razie potrzeby

  Zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem Pielgrzymki i zobowiązuję się go przestrzegać

  Wyrażam zgodę na zbieranie, przechowywanie oraz przetwarzanie moich danych osobowych w celu zapisania na 30. Pieszą Międzynarodową Pielgrzymkę Tradycji Katolickiej na Jasną Górę oraz wysyłania informacji drogą e-mailową i pocztową